Saturatiemeters

Er bevinden zich momenteel geen producten in deze categorie.

Met een saturatiemeter meet je eenvoudig het zuurstofgehalte in je bloed. Daarnaast geeft de saturatie een indicatie van je hartfrequentie. Hierdoor krijg je inzicht in jouw longfunctie en je hartslag. De saturatiemeter is erg eenvoudig in gebruik. De meting wordt vaak gedaan aan de hand van een soort knijper. Deze plaats je op je wijsvinger, waarna je op de startknop drukt. Binnen enkele seconde staat staan de saturatie en hartslag het scherm weergegeven. De zuurstofsaturatie wordt uitgedrukt in een percentage.

Voor wie?

Een saturatiemeter is ideaal voor mensen met long- en hartaandoeningen. Wanneer je een longpatiënt, astmapatiënt, hartpatiënt of stoppende roker bent is het noodzakelijk om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten. Maar ook voor topsporters of bijvoorbeeld bergwandelaars is het erg zinvol om inzicht te krijgen in het zuurstofgehalte door middel van een saturatiemeter.

Hoe werkt een saturatiemeter?

De werking van een saturatiemeter berust op het principe van fotometrie. Een lichtbron zendt een bundel licht (infrarood) door je vinger of oorlel. De kleine slagadertjes zullen een gedeelte van dit licht absorberen. Door de verhouding tussen de absorptie van hemoglobine waar zuurstof aan gebonden is en de totale hoeveelheid hemoglobine is de zuurstofsaturatie te berekenen. Het passerende licht wordt opgevangen door een detector, die dit omzet in een elektrisch signaal. Het verschil tussen het uitgezonden en opgevangen licht wordt vervolgens omgerekend tot een saturatiewaarde in het bloed. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

Lees meer